Mēs ♡ dejot

DarKy's Dance School darbojas Liepājā jau 13 gadus un piedāvā modernāko deju stilu izvēli pilsētā. Deju studiju apmeklē aptuveni 50 dejotāju vecumā no 8 līdz 28 gadiem.

Mūsu treneri ir deju stila profesionāļi, kas mācību procesā aktīvi iekļauj jaunākās pasaules tendences, pasniedz akrobātiku, improvizāciju, māca aktiermeistarību un aktīvi veicina dejotāju izaugsmi. Treneri pastāvīgi apmeklē dažādus kursus, nodarbības un meistarklases, lai papildinātu savas zināšanas. Deju skola vairākas reizes sezonā rīko meistarklases, kurās pieaicina citu stilu pasniedzējus, vienas dienas intensīvos treniņus dejotāju izaugsmei, kā arī ārpus treniņu pasākumus. Tāpat tiek organizēti dejotājus saliedējoši pasākumi.

Šobrīd deju studija piedāvā apgūt divus deju stilus - breakdance un hip-hop. Aicinam pievienoties ikvienu!

Esam sertificēts interešu izglītības pulciņš. Līdz ar to daļu no izdevumiem par deju nodarbībām vecākiem ir iespējams atgūt iesniedzot gada ienākuma deklerāciju.

Nodarbības vienlaikus notiek gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā, ja ir tāda nepieciešamība. Līdzšinējā pieredze rāda, ka šādā veidā dejotāji varējuši viegli uzlabot citas valodas zināšanas.

Nodarbības notiek Liepājas Olimpiskā centra Rožu un Saules zālē (Brīvības iela 39, Liepāja).

Lepojamies ar to, ka esam ļoti draudzīgs kolektīvs - mūsu pulkā ikviens jaunais jutīsies kā savējais!


PIEVIENOJIES MUMS!
Uzņemam dejotājus jaunajai sezonai.

Deju grupas

Breakdance

no 8 gadu vecuma

Hip-hop

no 9 gadu vecuma

Maksa un cita informācija

Liepājas Olimpiskais centrs

Brīvības iela 39, Liepāja
Rožu zāle (1.stāvā). Ieeja gar sānu
Saules zāle (4.stāvā). Var nokļūt, izmantojot panorāmas liftu vai kāpnes

35 EUR / mēnesī

Pirmā nodarbība bezmaksas*

*ja pie mums iepriekš vēl neesi dejojis
Apmaksas nosacījumi un pieejamās atlaides

Apmaksas nosacījumi
 1. Samaksa jāveic līdz tekošā mēneša 3. treniņam (ieskaitot).
 2. Par attaisnotu nodarbības kavējumu tiek uzskatīta slimība, bet tikai gadījumā, ja dejotājs nedēļas laikā pēc slimošanas uzrāda ārsta zīmi vai tās kopiju. Šajā gadījumā mēnešmaksa tiks aprēķināta proporcionāli apmeklētajām nodarbībām.
 3. Nodarbību kavēšana personīgu iemeslu dēļ netiek uzskatīta par attaisnojošu kavējuma iemeslu (dzimšanas dienas, ekskursijas, ceļojumi utt.)
 4. Ja dejotājs mēnesī ir apmeklējis 3 vai mazāk treniņu, maksa par nodarbībām tiek aprēķināta reizinot nodarbības likmi EUR 3 ar attiecīgo apmeklēto treniņu skaitu.
 5. Ja dejotājs mēnesī ir apmeklējis vairāk par 3 treniņiem un nevar uzrādīt neierašanos attaisnojošu dokumentu vai tai nav attaisnojoša iemesla, tad maksa par treniņiem maksājama pilnā apmērā.
 6. Ja dejotājs nav nomaksājis treniņu maksu līdz noteiktajam mēneša datumam - viņam tiek liegta ieeja nodarbību telpās.
 7. Radušos finansiālu problēmu gadījumā iespējama vienošanās ar vadītāju par apmaksas atlikšanu.
 8. Pirmā nodarbība ir bezmaksas, ja dejotājs Studijā nav iepriekš dejojis vai nav izmantojis šo iespēju apmeklēt nodarbību bezmaksas.
Pieejamās atlaides
 • Ikmēneša 10% atlaides bērniem no vienas ģimenes
 • 20% atlaide tekošajam vai nākamajam mēnesim nākot ar draugu/-iem gan Tev, gan draugiem (ja draugi nomaksā mēnešmaksu)
 • Papildus atlaides pieejamas arī apmeklējot vairākus deju stilus

Iekšējie kārtības noteikumi
  Nodarbības
 1. Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā - 2 reizes nedēļā konkrētās grupas nodarbības, 1 reizi nedēļā fiziskā nodarbība grafikā noteiktajos laikos (ja tāda paredzēta).
 2. Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās.

  Dejotāja pienākumi
 1. Vienmēr laikā ierasties uz nodarbībām un apmeklēt tās regulāri.
 2. Godprātīgi pildīt trenera norādījumus.
 3. Patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.
 4. Nodarbību laikā nerunāt bez trenera uzaicinājuma. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un nepieklājīgus, rupjus vārdus.
 5. Deju nodarbībās stingri jāievēro nopietna attieksme pret darbu un savstarpēju cieņu vienam pret otru.
 6. Deju studijas telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību, kā arī nesmēķēt, nelietot un neienest telpās alkoholiskos, enerģijas dzērienus un narkotiskās vielas.
 7. Nodarbības aizliegts apmeklēt āra apavos.
 8. Atzīmēties sarakstā, ja nokavēta nodarbība.
 9. Ievērot personisko higiēnu (duša, dezodorants (atbilstoši vecumam), tīrs treniņtērps, maiņas zeķes), sevišķi kāju un padušu higiēnu.
 10. Izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē, un nelietot tālruni nodarbību laikā.
 11. Segt visus materiālus zaudējumus, kas deju studijas inventāram radušies tīšas vai netīšas darbībās rezultātā.
 12. Sekot līdzi personiskajām mantām nodarbību laikā. Studija neatbild par nozaudētām un atstātām mantām.
 13. Vienmēr laicīgi nomaksāt mēnešmaksu un ievērot maksāšanas kārtību. Maksājumi jāveic līdz tekošā mēneša 3. treniņam (ieskaitot). Par attaisnojošu kavējuma iemeslu uzskatāma slimība, kas attaisnota ar ārsta zīmi. Vairāk pie Maksas nosacījumiem.

  Vecāku pienākumi
 1. Izturēties ar cieņu pret treneriem, darbiniekiem un radušās problēmsituācijas risināt sarunu ceļā.
 2. Informēt treneri savlaicīgi par bērna veselības stāvokli, iesniegt ārsta zīmi.
 3. Savlaicīgi nogādāt bērnu uz nodarbību. Nodrošināt bērnu ar atbilstošu treniņtērpu un maiņas apaviem.
 4. Segt visus materiālus zaudējumus, kas Studijas inventāram radušies bērna tīšas vai netīšas darbības rezultātā.
 5. Ja ir nepieciešamība, jāfinansē bērna kostīma izveidošana, šūšana, pirkšana. Sveša kostīma nozaudēšanas gadījumā, jamaksā nozaudētā kostīma vērtība.
 6. Mācību maksa ir jānomaksā līdz katra mēneša 3. treniņam (ieskaitot) par periodu no tekošā mēneša 1. datumam līdz tekošā mēneša pēdējam datumam.
 7. Atlaides tiek piemērotas dejotājiem no vienas ģimenes, kā arī atbilstoši tā brīža atlaižu politikai.
 8. Bankas maksājumos obligāti norādiet par ko maksājiet: dejotāja vārds, uzvārds, GRUPA, periods, par kuru maksājiet.

  Studijas pienākumi
 1. Studijai ir pienākums savlaicīgi informēt dejotājus vai vecākus par izmaiņām grafikā, nodarbību laikos, jauninājumiem, pasākumiem, koncertiem, konkursiem.
 2. Studija mācību gada laikā pēc ieskatiem organizē ārpus deju studijas aktivitātes – pasākumus, video skatīšanās, picu vakarus, pārgājienus, izbraucienus utt.
 3. Katras nodarbības sākumā treneris apmeklējuma žurnālā atzīmē dejotāja apmeklējumu.
 4. Saņemot 3 grupas trenera vai studijas darbinieka aizrādījumus, dejotājs tiek izslēgts no deju grupas.

Par IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU neievērošanu tiek izteikts mutisks aizrādījums. Pēc 3 aizrādījumu saņemšanas, vecāku klātbūtnē tiek izskatīta dejotāja iespējamā izslēgšana no deju studijas.

Nodarbību grafiks

P. O. T. C. P.
Breakdance (no 8 g.) - 18:00 - 18:00 -
Hip-hop (no 9 g.) - 19:00 - 19:00 -

* Otrdienās nodarbības notiek Liepājas Olimpiskā centra Saules zālē. Var nokļūt, izmantojot panorāmas liftu vai kāpnes


* Ceturtdienās nodarbības notiek Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē. Ieeja no gaiteņa zāles labajā pusē.

krekli, cepures, džemperi

DarKy apģērbs

""Tu esi Darky! Lai to zin visi!"
Piedāvājam DarKy's apģērbu līniju. Pieejami dažādi kreklu modeļi, krāsas, arī džemperi un cepures. Vēlies tādu arī sev? Raksti mums

Iepriekšējais Nākamais

Sazinies ar mums

+371 267-41-768

Liepājas Olimpiskais centrs
Brīvības iela 39, Liepāja
E-pasts: info@darky.lv

Lūdzu aizpildiet nepieciešamos laukus.